Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

PHANTHIET-MY HOMETOWN:)





Hình do 1 đưá em chụp..it's so coolll...isn't it???:)
His blog







... biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển...

...thành phố mắt đêm đèn vàng...



"...Người xưa đâu?


Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu..."







Sóng nước biếc.


Song hành








mặt trời lên
------------------------------------------------------------------



lặng lẽ
------------------------------------------------------------------






mênh mông



------------------------------------------------------------------





ra khơi



------------------------------------------------------------------


-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------




Phố đêm, đèn mờ giăng giăng...:))



...Chiều tím, chiều nhớ thương ai?...













...Vẫn thấy bên đời bóng tịch liêu...



























"Bóng ngã tịch liêu chốn chiều tà


Về đâu người hỡi? Chỉ mình ta,


Chổ ngồi loanh quanh nay chợt mất


Ngơ ngẩn tìm gì? Hỏi ích chi! ..."



Đăng nhận xét