Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Nguyễn Thị Hoàng - Đất Hứa (tuyển truyện của NXB Hoàng Đông Phương năm 1969)


Tập truyện ngắn tôi thích nhất của Nguyễn Thị Hoàng - do NXB HOÀNG ĐÔNG PHƯƠNG (của chính bà xuất bản năm 1969) - với một văn phong "kiều diễm và thơ mộng" nhưng đằng sau những con chữ là nỗi quay quắt và luôn truy vấn chính bản thân nhân vật và người đọc, hoài nghi về nhiều ...ý nghĩa của cuộc đời / hoặc giả chăng truy vấn chính cuộc đời!

Những nhân vật trẻ tuổi ấy yêu hết mình, nhiều lúc tưởng như nắm bắt được hạnh phúc, nhưng thoắt cái, tất cả lại tuột khỏi tầm tay, biến mất, vỡ vụn. Con người dấn thân vào cuộc đời là dấn thân “vào nơi gió cát”. 

Những chữ, những dòng, những chấm và cả những-không-chấm trong truyện ngắn Nguyễn-thị-Hoàng…như một chiếc thuyền lòng đã mắt nạn và nằm kẹt lại vĩnh viễn nơi người đọc, những “triết lý”, những câu hỏi liên tiếp reo lên trong truyện ngắn của Nguyễn-thị-Hoàng neo lại trong lòng tôi một chút mơ màng trong đời sống chật chội này, nó cũng đủ làm dấy sáng trong tôi leo lét những lân tinh hy vọng, dù là ít ỏi… hy vọng lấy từ chút hơi tàn sức kiệt muốn sống và phải sống… Cái triết lý ấy từng được Nguyễn – thị- Hoàng nói đến dâu đó trong nhiều tác phẩm

“Trong mỗi mấp máy , bước chân đi vào hay ra khỏi đời sống hỗn tạp mang mang, trong từng thấp thoáng linh cảm hay cỏn con mơ tưởng của con người đều vẩn vơ dấu vết của bước chân định mệnh. Bước chân đó dù ghé dến thềm đời của một người nào, dù dịu dàng hay mãnh liệt, dù thầm kín hay ngang nghiên cũng đều là một ma lực kì dỵ, vừa dẫn dắt ta theo con đường  vạch sẵn từ tiềm thức nhưng đồng thời cũng dìu ta lên một cõi sáng láng nào, dù là khoảng cao phải trải qua bao nhiêu vực thẳm của đời sống và tâm hồn. Sự trốn chạy chỉ là một cách để dấn sâu thêm vào vực thẳm. Và sự dấn sâu tâm hồn hay đời sống vào vực thẳm cũng là một cách để cuối cùng bay vút lên cao” (Cho Đến Khi Chiều Xuống – truyện dài)

Đi sâu vào cõi sống tâm hồn và giải nghĩa… ý nghĩa của định mệnh , phải chăng Nguyễn-thị-Hoàng cố công đi tìm câu trả lời “Đừng hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn…anh đó” ?!?
Đọc ĐẤT HỨA ở đây
http://vietmessenger.com/books/?title=ddat%20hua (cần đăng ký để đọc)

Dưới đây là nguyên bản của những truyện tập hợp trong quyển này, xuất hiện lần đầu trên các tạp chí VĂN / TÂN VĂN / VẤN ĐỀ ....

dathuabia dathua256 IMG_5726 IMG_5702 IMG_5703 IMG_5704 IMG_5705 IMG_5706 IMG_5707 IMG_5708 IMG_5709 IMG_5710 IMG_5711 IMG_5712 IMG_5713 IMG_5714 IMG_5715 IMG_5716 IMG_5717 IMG_5718 IMG_5719 IMG_5720 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5723 IMG_5724 IMG_5725 IMG_1685IMG_1690 IMG_1691 IMG_1692 IMG_1693 IMG_1694 IMG_1695 IMG_1696 IMG_1697 IMG_1735 IMG_1736 IMG_1737 IMG_1738 IMG_1739 IMG_1740 IMG_1741 IMG_1742 IMG_1743 IMG_3525 IMG_3526 IMG_3527 IMG_3528 IMG_3529 IMG_3530 IMG_3531 IMG_3532 IMG_3533 IMG_3534 IMG_3535 IMG_3536 IMG_3537 IMG_3538 IMG_3539 IMG_3540 IMG_3504 IMG_3513 IMG_3505 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3509 IMG_3510 IMG_3511 IMG_3512IMG_5727 IMG_5728 IMG_5729 IMG_5730 IMG_5731 IMG_5732 IMG_5733 IMG_5734 IMG_5735 IMG_5736 IMG_5737 IMG_5738 IMG_5739 IMG_5740 IMG_5741 IMG_5742 IMG_5743 IMG_5744 IMG_5745 IMG_5746 IMG_5747 IMG_5748 IMG_5749 IMG_5750 IMG_5751

IMG_5680 IMG_5681 IMG_5682 IMG_5683 IMG_5684 IMG_5685 IMG_5686 IMG_5687 IMG_5688 IMG_5689 IMG_5690 IMG_5691 free hit counter