Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Melaka - Boracay ...

"Ngày sẽ đến khi em nhận ra chúng ta đều là nước.
Cuộc đời trôi bên trong em và bên ngoài em..."
George Harrison
 


Đăng nhận xét