Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

SÁNG TẠO số 2 - 1956 - "Thử định nghĩa văn hóa Việt Nam"Nhân trong số 2 của tạp chí này có bài THỬ ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA VIỆT NAM, mời mọi người đọc thêm bài VĂN HÓA VIỆT NAM (MIỀN NAM) của VIÊN LINH ở đây 

http://www.hocxa.com/VanHoc/TacGia/VanHoaMienNamVietNam_VienLinhphongvan.php

Trích:

"...Và nếu so sánh với bộ mặt văn hóa của Việt Nam ngày nay, 43 năm sau cuộc phỏng vấn năm 69, chúng ta sẽ thấy, và tôi ao ước, phải chi Việt Nam ngày nay tiến tới gần gần cái mức độ văn hóa của Miền Nam những thập niên '60 của thế kỷ trước. (Không phải một nhà biên khảo, trong khi là một nhà báo, không có thì giờ giở lại tài liệu cho chính xác để viện dẫn - tôi nhớ khoảng mười năm trước, có nghe rằng sau khi tới thăm lại Việt Nam, thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nói rằng, - để tiến tới mức độ xã hội Miền Nam Việt Nam thời thập niên '60, Việt Nam cần khoảng 100 năm nữa - come back to the future!)"

0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0054 0055 0057 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am01 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am02 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am03 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am04 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am05 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am06 copy-of-7-26-2014-5-31-56-am07

Không có nhận xét nào: