Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

Entry

Khởi đi từ "cuộc di dân  vĩ đại trong lịch sử loài người" năm 1954, những con người "đi vào tương lai" (chữ dùng của nhà văn MAI THẢO), đã góp phần (không nhỏ) để tạo nên một thời kì hưng thịnh cho văn hóa nghệ thuật nói chung của miền Nam Việt Nam, và đặc biệt thổi một làn gió mới, và mạnh mẽ,,,cho nền tân nhạc miền Nam Việt Nam!...
"Nhìn về đường cô lý, cô lý xa rồi/
Đời nhịp sầu lỡ bước/
Bước hoang mang rồi/
Quay lại hướng làng..."

"Cùng quay lại mà cùng chẳng thấy.."...Gi

Không có nhận xét nào: