Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Tô Thùy Yên - các sáng tác trên Sáng Tạo

20171113_IMG_2090

Giờ này có thể trời đang nắng 
Em rời thư viện đi rong chơi 
Dưới đôi vòm cây ủ yên tĩnh 
Viền dòng trời ngọc thạch len trôi ...

20171113_IMG_2103


Giờ này có thể trời đang mưa 
Em đi nép hàng hiên sướt mướt 
Nhìn bong bóng nước chạy trên hè 
Như những đoá hoa nở gấp rút 
Rồi có thể em vào một quán nước quen 
Nơi chúng ta thường hẹn gặp 
Buông tâm trí bập bềnh trên những đợt lao xao 
Giữa những đám ghế bàn quạnh quẽ ...20171116_IMG_2133 20171116_IMG_2134 20171116_IMG_2135 20171116_IMG_2136 20171116_IMG_2137 20171116_IMG_2138 20171116_IMG_2139 20171116_IMG_2140 20171116_IMG_2141 20171116_IMG_2142 20171116_IMG_2143 20171116_IMG_2144 20171116_IMG_2145 20171116_IMG_2146 20171116_IMG_2147 20171116_IMG_2148 20171116_IMG_2149 20171116_IMG_2150 20171116_IMG_2151 20171116_IMG_2152 20171116_IMG_2153 20171116_IMG_2154 20171116_IMG_2155 20171116_IMG_2156 20171116_IMG_2157 20171116_IMG_2158 20171116_IMG_2159 20171116_IMG_2160 20171116_IMG_2161 20171116_IMG_2162 20171116_IMG_2163 20171116_IMG_2164 20171116_IMG_2165 20171116_IMG_2166 20171116_IMG_2167 20171116_IMG_2168 20171116_IMG_2169 20171116_IMG_2170 20171116_IMG_2171 free website counter
Đăng nhận xét