Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Hành trình tìm tự do

CHƯA DÂN TỘC NÀO NHƯ DÂN TỘC VIỆT NAM, SỢ HÃI CẢ CHIẾN TRANH VÀ SỢ HÃI CẢ ...HOÀ BÌNH (DUYÊN ANH)
Đó, cuộc khổ nạn cuả người VN. Khởi đi từ những cuộc vượt thoát, thế giới có thêm danh từ BOAT PEOPLE-THUYỀN NHÂN, nghe vừa xót xa, vưà tự hào. Cuộc hành trình khiến cả thế giới phải rùng mình, khóc thương và đau xót. Cuộc hành trình đầy tang thương và oan nghiệt. Cuộc hành trình với những bước đi mà không hề biết ngày mai. Cuộc hành trình dấn thân và vượt trên cả sức người. Hành trình tìm tự do. ALL THINGS CAN BE FORGIVEN. NOT FORGOTTEN!!!
ImageImageImage
Đăng nhận xét