Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Some TV show i must see this fall!

Gossip Girl-xem thử các cô nàng, anh chàng thượng lưu này còn dở thêm trò gì nữa...
90210Melrose Place- Murder- Check/ prostitue. Check/ Liar & revenge. check/ Girl on girl action. Check/What do you want more in the TV shows?
The Beautiful Life-Sự trở lại cuả cô nàng THE O.C


One Tree Hill-mất 2 nhân vật nam nữ, nhưng có thểm 1 lô 1 lốc diễn viên khác, dù sao cũng không hào hứng để xem nữa rùi...nhưng vẫn phải xem:))

Xem như trào lưu MA CÀ RỒNG đang trở lại, với TRUE BLOOD, TWLIGHT...Nhưng film này sẽ có style riêng, vì cuả...CW mà!

Another vampires' TV series is going to appear. With my experiences in watching TV series for years. I bet this will be the good one:)) What is more intriguing than the story of classical rivalry between 2 brothers who are the 200-year-old vampires immortalized in the attractive bodies for the love of 1 girl
 LAST BUT NOT LEAST

Đăng nhận xét