Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

THANH TÂM TUYỀN trên KHỞI HÀNH (series ÂM BẢN & scandal về giải Thơ năm 1971)

PHẠM CÔNG THIỆN (& LÊ UYÊN PHƯƠNG) trên KHỞI HÀNH

Mỗi tuần một khuôn mặt văn chương - series trên tuần báo KHỞI HÀNH

Sơ thảo 15 năm văn xuôi miền Nam (1955-1970) (Cao Huy Khanh viết trên KHỞI HÀNH)

MAI THẢO - tùy bút trên KHỞI HÀNH


Tài liệu của trang huyvespa: ÂM BẢN series & 
ý kiến của THANH TÂM TUYỀN về giải thơ năm 1971
(vui lòng ghi source khi sử dụng)

ÂM BẢN version 1 khởi đăng số 52( thứ năm,  7/5/1970) - số 65 (thứ 5, 6/8/1970) (thiếu vài số sau số này nên không biết có chính xác kết thúc ở số 65 không?!?)

ÂM BẢN version 2 khởi đăng sau đó 2 tháng (bên dưới)

IMG_3675 IMG_3676 IMG_3677 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3680 IMG_3681 IMG_3682

ÂM BẢN version 2 - khởi đăng từ số 73 (1/10/1970)

IMG_3685 IMG_3686 IMG_3687IMG_3688ý kiến của THANH TÂM TUYỀN về giải thơ năm 1971

IMG_3689IMG_3690 IMG_3691

Không có nhận xét nào: