Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

MAI THẢO - tùy bút trên KHỞI HÀNH

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

MAI THẢO trên VẤN ĐỀ "Trà đựng trong bình trí nhớ câm"

MAI THẢO viết về Chân dung 15 nhà văn nhà thơ VIỆT NAM (1985-USA)

MAI THẢO và một thời SÁNG TẠO

MAI THẢO - "Văn nghệ & cuộc sống" trên NGHỆ THUẬT

MAI THẢO - "SỔ TAY MAI THẢO" trên VĂN hải ngoại

MAI THẢO - Mười đêm ngà ngọc

MAI THẢO - "một im lặng lớn nằm giữa một lắng đọng đầy..."

Tùy bút MAI THẢO - Cũng đủ lãng quên đời...

"Trong thập niên '70, tuần báo văn học duy nhất của miền Nam là tuần báo Khởi Hành của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội. (Những tờ văn chương khác thảy đều xuất bản hàng tháng, trừ Bách Khoa là bán nguyệt san, tuy nhiên phần văn chương không nhiều). Tạp chí Nghệ Thuật cũng xuất bản hàng tuần, ra được 56 số, song đã đình bản vài tháng trước khi có Khởi Hành. Là cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Ðội, với trên 700 hội viên trong mọi binh chủng, in trên 5000 ấn bản, phát hành rộng rãi trên khắp bốn vùng chiến thuật trong nhiều năm, nên người viết cho Khởi Hành đa số là quân nhân, người đọc cũng đa số là quân nhân.

Dư luận đã ngạc nhiên tại sao một tạp chí văn chương của quân đội lại quá tự do như đã thấy, để các nhà văn nhà thơ trẻ viết như phóng bút, và mặt khác, mời được hầu hết những trí thức văn nghệ sĩ tên tuổi của miền Nam. Báo của quân nhân, nhưng dù là quân nhân cũng phải mua mới có báo mà đọc (giá 20 đồng một số), nên vận mệnh của nó thực sự nằm trong tay bạn đọc. Không ai mua báo dở mà đọc bao giờ, cho nên tinh thần Khởi Hành ngay từ hồi chiến tranh vẫn là tinh thần tự do. Viết tự do, dù là quân nhân. Bởi thế, bài vở trên tờ báo này trước 1975 là sáng tác của Một Nền Văn Học Tự Do, sản phẩm của tâm thức và trí tuệ tuổi trẻ miền Nam lúc bấy giờ, quan trọng nhất là từ tháng 5, 1969 tới đầu 1973. Phần lớn các tác giả trẻ tuổi nổi tiếng nhất của miền Nam sau này đã xuất hiện từ Khởi Hành, lần đầu có bài được biết đến là từ Khởi Hành: Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Ðạt, Nguyễn Bắc Sơn, Võ Chân Cửu, các nhà phê bình Cao Huy Khanh, Nguyễn Nhật Duật; họa sĩ Chóe; nhà văn Cung Tích Biền..."


VIÊN LINH - LÀM BÁO VĂN NGHỆ Ở MIỀN NAM 

MỘT VÀI TRANG BÌA KHỞI HÀNH:
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA><SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

THƯ QUÁN BẢN THẢO của nhà văn TRẦN HOÀI THƯ đã sưu tầm và phổ biến những bài TÙY BÚT của MAI THẢO trên tuần báo KHỞI HÀNH

12 TÙY BÚT MAI THẢO trên KHỞI HÀNH (phổ biến trên web Trần Hoài Thư - Thư Quán Bản Thảo)


Huyvespa blog xin mời đọc thêm những bài chưa được post trên blog của THƯ QUÁN BẢN THẢO:

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

VIẾT VỀ/ VIẾT CHO MAI THẢO 
TRÊN KHỞI HÀNH
<SAMSUNG DIGITAL CAMERA><SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Đăng nhận xét