Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

90 năm sinh nhật Mai Thảo (1927 - 2017)

Tìm được quyển truyện ngắn của MAI THẢO bổ sung vào bộ sưu tập , để lên chồng sách...thấy Mai Thảo từ miền Nam đến...biển-ngoài, Mai Thảo từ Nhật Ký cho đến Sổ Tay, Mai Thảo từ truyện dài cho đến Mai Thảo tuỳ bút, Mai Thảo Sinh Niệm đến Mai Thảo Tưởng Niệm...
(và vẫn còn tìm những quyển VĂN hải ngoại thời - Mai - Thảo)

IMG_0851 20171011_IMG_1177 20171011_IMG_1179 20171011_IMG_1167 20171011_IMG_1168 20171011_IMG_1169 20171011_IMG_1170 20171011_IMG_1171 20171011_IMG_1172 20171011_IMG_1173 20171011_IMG_1174 20171011_IMG_1175 20171011_IMG_1155 20171011_IMG_1178 20171011_IMG_1156 20171011_IMG_1157 20171011_IMG_1158 20171011_IMG_1159 20171011_IMG_1160 20171011_IMG_1161 20171011_IMG_1162 20171011_IMG_1163 20171011_IMG_1164 20171011_IMG_1165 20171011_IMG_1166 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3 3A 3B 3C 3D 3E 3F 4 4A 4B 4C 4D 4E 4F 5 5A 5B 5C 5D 5E 6 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 17408231_10212383547082741_1578172639_o 9 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 10 10A 10B 10C 10D 10E 11 11A 11B 11C 11D 11E 11F 20161003_082515 (2) 20161003_082625 20161003_083103 20161003_105424 20161003_105524 20161005_204039


website hit counter
Đăng nhận xét