Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

50 năm Tết Mậu Thân - Số Xuân tạp chí VẤN ĐỀ(Vũ Khắc Khoan - Mai Thảo)

Vấn Đề là tạp chí ra hàng tháng chuyên về chính trị, kinh tế,tài chánh, xã hội, văn học, nghệ thuật. Chủ nhiệm sáng lập:

Vũ công Trực , Chủ biên: Vũ Khắc Khoan, Thư Ký Tòa Sọan: Thanh Tâm Tuyền. Đến số 7, họa sĩ Duy Thanh thay Thanh Tâm Tuyền, và đến số 11, Mai Thảo thay Duy Thanh.
Trên trang bìa, ta đọc: chủ trương Vũ Khắc Khoan và Mai Thảo
Số ra mắt phát hành vào tháng 4-1967

Đến số 11, Mai Thảo làm thơ ký tòa sọan. Kể từ số này Vấn Đề có vẽ trở lại một hậu Sáng Tạo, nghiêng nặng về lĩnh vực văn hóa, ít thấy những bài chuyên môn như những số đầu.

Kể từ năm 1970, các tác giả trẻ hầu như chiếm thế thượng phong trên tạp chí Vấn Đề. Về thơ đăng nhiều nhất là Phạm
Cao Hoàng, Mường Mán, Kiệt Tấn, Phạm Thiên Thư... Vềvăn đăng nhiều nhất là Du Tử Lê, Ngụy Ngữ, Mang Viên Long, Trần Hoài Thư, Trần thị NGH, Từ Kế Tường...vân...vân..
Suốt 56 số, chỉ có số 52 bị tịch thu vì một truyện của Ngụy Ngữ.

Số cuối cùng là số 56, phát hành tháng 3-1972 sau 5 nămhiện diện trên văn đàn miền Nam. Không thấy VĐ nêu lý do tại sao đình bản?!?

Nhìn vào Mục lục Số 1, ta có thể nhận ra những tên tuổi rất quen thuộc từ thời Sáng Tạo và Giao Điểm.
Riêng trong mục Ngoài Lề, trong bài: Tạo một không khí mới cho Văn học, Vấn Đề kêu gọi chánh quyên nên xét lại việc kiểm duyệt văn học:

“Gần đây Thiếu tướng Kỳ đã tuyên bố bỏ kiểm duyệt báo chí trừ những tin tức liên quan đến Quốc phòng và Kinh tế.
Nếu đã bỏ phần nào kiểm duyệt cho báo chí thí tất có thể bỏkiểm duyệt cho các tác phẩm văn học...Vì so với báo chí, tác
phẩm văn học phổ biến giới hạn, ảnh hưởng tác độc về chínhtrị trong quần chúng không đáng kể (...) Nhưng trái lại nócó tác động vào một thành phần nhất định nào đó và gây ảnh hưởng ngầm bền bỉ về sau. Cho nên bỏ kiểm duyệt văn
học là đường lối chính trị sáng suốt biết lo lắng cho tương lai..."
Đặc biệt số báo 21 có đăng một truyện ngắn của Hoàng Ngọc Tuấn: Hình Như Là Tình Yêu mà sau này tác giả dùng làm nhan đề cho một tập truyện và đã mang tên tuổi Hoàng Ngọc Tuấn sáng chói trên văn đàn.

Riêng về tác giả cọng tác, vẫn là những tên tuổi quen thuộc từ Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Sáng Tạo. Chỉ có một tên  tuổi mới xuất hiện. Đó là Trần thị NGH. với truyện ngắn Chủ Nhật, như mở đầu cho một ngòi viết nữ sung mãn, và sau này, rất quen thuộc trong văn đàn miền Nam.

Nhìn chung ta thấy Vấn Đề không thực hiện được những điều mà tạp chí hằng ấp ủ: dùng tư tưởng và ngôn ngữ làm khí giới (giáo đầu số 1). Nó không giống như Bách Khoa, với những mục chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội thưởng xuyên. 
Thỉnh thoảng chỉ có một vài bài biên khảo, hay nhận đinh thời cuộc, đăng rời rạc, không gây chú ý hay tác động sâu rộng vào quần chúng, xã hội bấy giờ.

Sự thất bại này được xác nhận trong bài “ một lá thư một vấn đề” ở số 44, sau khi VĐ nhận 3 lá thư của một người lính đang tham dự cuộc hành quân Lam Sơn tại Hạ Lào.
Trong bài trả lời, nhóm chủ trương cho biết “có thể tất cả cốgắng khám phá sưu tầm của chúng ta sẽ chỉ dẫn đến những
điều không tưởng” (một lá thư, một vấn đề, tạp chí Vấn Đềsố 49 tháng 8-1971)

Mặc dù không thực hiện được những điều đã đề ra, nhưng Vấn Đề đã chứng tỏ là tờ tạp chí có chất lượng cao về bài vở
văn thơ, qui tụ những cây bút khá quen thuộc , mở cửa dung nạp những khuynh hướng dị biệt, nhất là tôn trọng sự
tự do trong sáng tác, biết lắng nghe tiếng nói của tuổi trẻ và độc giả (qua mục thư từ bạn đọc)...


(Thư Quán Bản Thảo số 63 - năm 2015)
Sau đây, để tưởng niệm nửa thế kỷ một mùa xuân bi thảm của dân tộc, mời mọi người đọc lại số XUÂN VẤN ĐỀ 1968 - và theo sau là 2 số báo liền kề ra sau đó ...3 tháng vì biến cố Tết MẬU THÂN để đọc lại HUẾ CẢM của VŨ HOÀNG CHƯƠNG...


20180116_IMG_3553 20180116_IMG_3554 20180116_IMG_3555 20180116_IMG_3556 20180116_IMG_3557 20180116_IMG_3558 20180116_IMG_3559 20180116_IMG_3560 20180116_IMG_3561 20180116_IMG_3562 20180116_IMG_3563 20180116_IMG_3564 20180116_IMG_3565 20180116_IMG_3566 20180116_IMG_3567 20180116_IMG_3568 20180116_IMG_3569 20180116_IMG_3570 20180116_IMG_3571 20180116_IMG_3572 20180116_IMG_3573 20180116_IMG_3574 20180116_IMG_3575 20180116_IMG_3576 20180116_IMG_3577 20180116_IMG_3578 20180116_IMG_3579 20180116_IMG_3580 20180116_IMG_3581 20180116_IMG_3582 20180116_IMG_3583 20180116_IMG_3584 20180116_IMG_3585 20180116_IMG_3586 20180116_IMG_3587 20180116_IMG_3588 20180116_IMG_3589 20180116_IMG_3590 20180116_IMG_3591 20180116_IMG_3592 20180116_IMG_3593 20180116_IMG_3594 20180116_IMG_3595 20180116_IMG_3596 20180116_IMG_3597 20180116_IMG_3598 20180116_IMG_3599 20180116_IMG_3600 20180116_IMG_3601 20180116_IMG_3602 20180116_IMG_3603 20180116_IMG_3604 20180116_IMG_3605 20180116_IMG_3606 20180116_IMG_3607 20180116_IMG_3608 20180116_IMG_3609 20180116_IMG_3610 20180116_IMG_3611 20180116_IMG_3612 20180116_IMG_3613 20180116_IMG_3614 20180116_IMG_3615 20180116_IMG_3616 20180116_IMG_3617 20180116_IMG_3618 20180116_IMG_3619 20180116_IMG_3620 20180116_IMG_3621 20180116_IMG_3622 20180116_IMG_3623 20180116_IMG_3624 20180116_IMG_3625 20180116_IMG_3626 20180116_IMG_3627 20180116_IMG_3629 20180116_IMG_3630 20180116_IMG_3631 20180116_IMG_3632 20180116_IMG_3633 20180116_IMG_3634 web page counters
Đăng nhận xét