Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

MY TET IS HERE!!!{mùng 1}Thật là zui, tối qua đi chùa trước giao thừa thì đúng lúc mấy chục đoàn lân đến ra mắt ÔNG-thật là xôm tụ và rộn rã, hy vọng năm mới cũng y chang như zậy!


Năm nay năm tuổi, theo tử vi là mạng KIM-VÀNG TRONG BIỂN, hy vọng mọi việc sẽ an lành!


So, next is my TET DIARY with pics!


IMG_0212 by you.
SÁNG MÙNG 1:IMG_0286 by you.


IMG_0229 by you.


IMG_0250 by you.


ĐỐ MỌI NGƯỜI, HÌNH THỜ LÀ AI?:D

IMG_0261 by you.


IMG_0148 by you.


IMG_0142 by you.


THIS IS ALSO MY TET, CANT MISS THEM:D

IMG_0274 by you.


IMG_0279 by you.


4 QUYỂN SÁCH ĐANG ĐỌC.COOOOLL!!

IMG_0280 by you.


IMG_0282 by you.


VÀ K THỂ THIẾU TRIOLOGY DVD CỦA PARIS BY NIGHT ( 2005-2006-2007)
IMG_0283 by you.
IMG_0285 by you.


Đăng nhận xét