Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Có những cuộc tình...

...chờ nhau không hẹn
Và những cuộc tình...
...hẹn nhau không chờ!

IMG_0566 by you.
IMG_0557 by you.IMG_0536 by you.IMG_0468 by you.
IMG_0473 by you.IMG_0492 by you.


TÌM NHAU (PHẠM DUY) ( MAI KHÔI sings) (in PD vol 5-Phượng Yêu-NXB Phương Nam)
Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.
Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.
Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.
Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão
Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở
Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.
Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó
Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.
Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi

IMG_0470 by you.

. IMG_0516 by you.IMG_0445 by you.
Life is a journey! ( Slogan cua Samsonite:D)
Những đợi chờ để có 1 kết thúc viên mãn..
Những âm thầm để có ngày tao ngộ...
Những bước đi để đến cuối con đường..
Những gặp lại sau nhiều nỗi..tìm nhau!!!


Đăng nhận xét