Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Sing - Malay tháng 3...


there're many books..but I usually read this all over again in every and each
 trip...the book of journey...@Genting highland...cái cảm giác trôi lững lờ trên những chuyến xe vừa mang tôi

 gần đến một niềm khoái

 cảm khó diễn tả...đến từ sự háo hức của những kẻ thích phiêu du, không cần biết

 nơi đến, chỉ cần biết là

 sẽ được đến...vừa mang tôi tiệm cận với một nỗi buồn mơ hồ...nhìn ra bên

 ngoài...một thế giới khác đang

 ngay bên cạnh mình, dưới chân mình và bên trong mình...tôi tẩm vào mình loại

 nước hoa X hay dùng để

 trong những giấc chập chờn trên những vòng quay lơ lửng trên những vòm cây, tôi

 cố tình biết là X đang ở

 ngay bên tôi, đang ...trong tôi...thế nhưng, bởi vì "thế giới không phải là thế giới

 mà chỉ là cảm nhận của

 chúng ta về nó mà thôi"...nên cả nỗi buồn, niềm mông lung, mùi nước hoa, những

 vòng quay, những vòng cây ủ rũ...có khi tất cả chỉ là cảm nhận của riêng tôi trong một thời khắc mông

 mênh nào đó..nhưng X là có

 thật, và tôi, trong 1 chừng mực nào đó là có thật, dải sương mù kia là có thật...

 một sự thật mơ hồ...và

 bảng lảng như cái người ta gọi là thế giới...chỉ duy nhất nỗi nhớ là một sự

 thật...không mơ hồ...mà thôi!!!từ lưng chừng nhìn xuống...nơi đó những linh hồn âm thầm đang trú ngụ hay tồn tại những linh hồn phản

 loạn trong âm thầm...(Saigon bây giờ trời mưa hay nắng???)


Đăng nhận xét