Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Chiều 28 Tết, Vài đoạn ngắn khi đang ở Hanoi chờ chuyến bay về Saigon nắng ấm

Tháng giêng, với sự tưởng nhớ về MAI THẢO & PHẠM DUY...
PHẠM DUY - nói bao nhiêu cũng là thiếu và nói bao nhiêu cũng là thừa, chỉ biết rằng không thể có một PHẠM DUY không VIỆT NAM & cũng vậy, một VIỆT NAM không PHẠM DUY
..
MAI THẢO, xin mời đọc ở đây
http://huyvespa.blogspot.com/2013/05/tuy-but-mai-thao-cung-u-lang-quen-oi.html
http://huyvespa.blogspot.com/2013/05/mai-thao-mot-im-lang-lon-nam-giua-mot.html
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180734&zoneid=192#.UuDCMdJurIX
http://www.voatiengviet.com/content/thang-gieng-tuong-niem-thi-si-mai-thao/1830879.html


Photo: sau cuộc săn mây bất thành ở Y Tý, men theo cung đường "off-road" Lũng Pố, Mường Hum để chinh phục anh cả của tứ-đại-đỉnh-đèo Tây Bắc: đèo Ô Quy Hồ...
"chiều về ngồi đỉnh non cao
lao xao từ lá rạt rào đến tim
biếc xanh màu xứ của chim
trời trăm phương lộng đi tìm viễn du..."
(Viễn Du-Cung Trầm Tưởng)
...đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất...

Photo: trang phục du xuân của dân tộc Sàng Buổi Cháo...
(bận đi đường hoa Nguyễn Huệ được không ta?!?;)

"Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn"...
28 Tết, Hanoi. Đang chờ 1 chuyến bay để về với nắng đẹp miền Nam...
Nghe được 1 bài hát hay...
Đọc được 1 "truyện ngắn"hayhttp://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=17378
...& gặp được 1 bài thơ hay...
http://damau.org/archives/30685 Vivian Luu
It smells like Tet @ my home...

Đọc thêm 1 quyển của NGUYỄN LƯƠNG VỴ ở đây
http://chinhkien.wordpress.com/

http://chinhkien.files.wordpress.com/2014/01/nguyen-luong-vy-thi-tap-5-chu-5-cau.pdf


1.

Nhìn trong Thơ thấy Đạo
Nhìn trong Đạo thấy Thơ
Nhìn trong Thơ thấy Gạo
Nhìn trong Gạo thấy Mình
Có Không thiệt rốt ráo!!!

2.

Nhìn trong Em thấy Mệnh
Nhìn trong Mệnh thấy Đời
Nhìn trong Đời thấy Bệnh
Nhìn trong Bệnh thấy Lời
Lời lôi âm rù quếnh!!!

3.

Nhìn trong Mưa thấy Nắng
Nhìn trong Nắng thấy Giông
Nhìn trong Giông thấy Mộng
Nhìn trong Mộng thấy Mồng
Mồng bông bay lồng lộng!!!

4.

Nhìn trong Vườn thấy Ruộng
Nhìn trong Ruộng thấy Mương
Nhìn trong Mương thấy Luống
Nhìn trong Luống thấy Đường
Đường thương tâm đã ruổng!!!

5.

Nhìn trong Cây thấy Lá
Nhìn trong Lá thấy Sông
Nhìn trong Sông thấy Cá
Nhìn trong Cá thấy Lông
Ôi sợi lông điền dã!!!


6.

Nhìn trong Hạt thấy Mầm
Nhìn trong Mầm thấy Mộ
Nhìn trong Mộ thấy Âm
Nhìn trong Âm thấy Số
Ôi tượng số điếc câm!!!

7.

Nhìn trong Tim thấy Mắt
Nhìn trong Mắt thấy Người
Nhìn trong Người thấy Ngợm
Nhìn trong Ngợm thấy Trời
Trời ơi chơi thiệt bợm!!!

8.

Nhìn trong Hồn thấy Vía
Nhìn trong Vía thấy Am
Nhìn trong Am thấy Lửa
Nhìn trong Lửa thấy Đàn
Đàn không dây chói chang!!!

9.

Nhìn trong Kinh thấy Kệ
Nhìn trong Kệ thấy Sen
Nhìn trong Sen thấy Lệ
Nhìn trong Lệ thấy Đèn
Đèn nhen thơm bóng Huệ!!!

Đăng nhận xét