Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Một lát cắt đời sống văn nghệ miền Nam pre-1975...

"Còn gì nữa đâu mà bảo nhau đợi chờ...???"

Đăng nhận xét