Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Những bài thơ về Saigon của Bùi Giáng...


#saigon ‘s in front of me
#rainy #moday (at Starbucks Đông Du)
Lục bát Việt Nam là cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất
của năm châu bốn biển, ba bẩy sông hồ.
(Bùi Giáng)
Sáng Sài Gòn
Đi về chép nốt tờ điên
Một qua mai một một tiền diện đi
Đường vui gió giục hai bề
Mộng buồn rớt hột hai bề cả hai
Làng xa tỉnh lỵ nhớ ngày
Nhìn sương nguyệt rộng thu dài dã man
Ngã ba ngẫu nhĩ khôn hàn
Dừng chân chợt ngó phố quàng vai xuân.
(Tặng Vũ Khắc Khoan)


Chiều Sài Gòn
Vội vàng mưa rớt hột mau
Nắng đi vội vã rớt màu lang thang
Ghé qua ngẫu nhĩ đôi hàng
Chào thưa hấp tấp thoái tàng u hoa
Ngày mai dâu biển ghé qua
Làm ghi vẫn một chút quà bình nguyên
Gửi trao ngần ấy sương phiền
Bình minh xuân mọc qua miền trăng lu.Đêm Sài Gòn
Một qua đường một qua sông
Một qua bến một qua đồng cỏ xanh
Liên đêm mộng mỵ yên lành
Bình tâm chúc phúc một ngành cỏ hoa
Đường vui ký ức giang hà
Đường xe lăng lắc chan hòa lãng quên
Rừng thưa thấp thoáng hiên thềm
Dừng chân khoảnh khắc sương ghềnh vi vu.

Trở về Chợ Lớn
Một ngành cỏ mọc rẽ hoa
Mở hai hàng một mở qua ba ngành
Mở hai một mở cung thành
Mở về phố chợ lớn thành thị em
Một đi đứng gió bên thềm
Một qua rụng bóng về trên hình hài
Muộn màng mở một ra mai
Mai càng chậm trễ rủi may âu là
Một mai mai mốt một là
Mốt qua giờ ngọ mai là hôm nay.Tặng phố
Bốn đường ba ngõ tóc bay
Lạ con mắt ngó xa ngày ngắm trông
Phố nay non chất núi chồng
Máu xương hùng vĩ da hồng hào thơm
Phố lên thấy mộng đất đồng
Thấy sông giãy giụa đêm mồng một giêng
Sông lên còn chở phi tuyền
Sóng dâng cổ độ câu truyền cho câu
Lời lên tiễn bước qua cầu
Ngựa về núi đá khê đầu đầu thai
Gió lên cố quận nghiêng mày
Chào cô thục nữ tóc mày thênh thang
Máu me trút giũ giữa đàng
Về nghe trăng mọc hoa vàng non tây.
Bánh tráng mạch nha dừa…trong truyền thuyết 
#desert street #food #saigon

#saigon #onthemove (at Đình Phong Phú)

New & old #saigon
Saigon iPhonegraphy by me 
huyvespa@gmail.com
Đăng nhận xét