Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Saigon - Danang - Hoi An - Hanoi - Hue - Saigon ... in 3 days
]


"Đi trong chuyện cũ ngày xưa, trong lòng thương nhớ cơn mơ lạ kỳ..."(TCS)Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu...
Đến Huế đúng dịp cúng âm hồn lớn nhất của đất thần kinh, tưởng niệm vong hồn thập loại chúng sinh của trận "thất thủ kinh thành" 1858... nhà nhà người người lập bàn thờ, mâm cúng trước nhà, ngay ngã tư đường... Ngày chính cử hành nghi lễ là ngày 23 tháng 5. Nhưng đối với các tư gia thì có thể tùy theo từng gia đình mà tổ chức từ 23 tháng 5 đến 30 tháng 5.
Mới thấy sự "hòa hợp" để chung sống giữa cõi âm & cõi dương của người Huế đầy tính nhân bản...và sự đau khổ triền miên của Huế từ những năm thất thủ kinh thành cho đến Mậu Thân 1968...Nên Huế lúc nào cũng buồn và trầm mặc...


Đăng nhận xét