Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Và tôi đã nhấn nút send!

Và tôi đã nhấn nút send...


Lá thư xin nghỉ việc ngay hôm đầu tiên

Bạn cảm thấy điều này thật điên dại

Tôi cũng cảm thấy thế

Tôi - điên - dại

Đó là điều mà ai cũng bảo với tôi

Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì

Và không nghĩ mình đang hiểu gì

Chỉ là một dự cảm bất an

Một khoảng lặng tôi đang rất cần

Một niềm buồn chán váng vất

Một nỗi mơ hồ

Tôi muốn mình bị đánh mất giữa đảo hoang

Tôi muốn hét dài vang vọng mãi

Tôi muốn biết

Chính xác

Những gì tôi cần muốn

Có thể

Bạn nói

Tôi sống theo cảm tính

Tôi tự kỷ

Hay đôi khi

Tự trào một cách ngây ngô

Về bản thân

lẽ ra

Tôi không nên quyết định

Bất cứ quyết định nào

Trong khoảng thời gian này

Nhưng...

Tôi đang sống

Cuộc đời

Của tôi

Nên...

Tôi đã nhấn nút send...

Trong khoảnh khắc ấy

Lúc này đây

Tôi hy vọng

Tôi đã quyết định đúng!

Một lần...

Cho mãi mãi...
Đăng nhận xét