Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

The Newest CD of Khánh Ly-tangoGOtangoHình bìa in sai bài Thuở Ban Đầu ,đúng ra là bài Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng.


PART 1


PART 2
PHU QUÂN"NGUYỄN HOÀNG ĐOAN"EXCLUSIVE:


KHÁNH LY 1972

Từ trái sang phải:Hàng đứng: 1 cô trong ban 3 Trái Táo, Ký giả Quỳnh Như (Kịch Ảnh), Trung Tá Bùi Văn Phẩm, ca sĩ Ngọc Minh, Trung Tá TQLC Đỗ Hữu Tùng, ca sĩ Khánh Ly, cô Dung (thư ký của Khánh Ly)Hàng ngồi: Bác sĩ Trung Chỉnh, Billy Trung và 1 chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến.HÌNH CÔ MAI TRƯỚC 1975

_____________________________Khanh Ly 20080318 -3512 4x6Khanh Ly 20080318 -3239 4x6
Khanh Ly 20080318 -3374 4x6 Khanh Ly 20080318 -3224 4x6 Khanh Ly 20080318 -3155 4x6
Đăng nhận xét