Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Tuần báo Nghệ Thuật số 49 & 50 (năm 1966)
Tròn 4 giáp số kỷ niệm ĐỆ NHẤT CHU NIÊN tuần báo NGHỆ THUẬT  (số 50) (10/1966 -- 10/2014)

tuần báo NGHỆ THUẬT - XUÂN BÍNH NGỌ 1966 - Mùa xuân, tình yêu & đất nước trong THƠ VĂN

Tuần báo NGHỆ THUẬT (1965-1966) - một RỰC RỠ khác của VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM...

{Tuần báo NGHỆ THUẬT 1966-1967} - Loạt 10 bài 10 tác giả viết về 10 tác giả

( VIÊN LINH viết về VÕ PHIẾN
MAI THẢO viết về VŨ KHẮC KHOAN
CUNG TRẦM TƯỞNG viết về THANH TÂM TUYỀN
TẠ TỴ viết về VŨ HOÀNG CHƯƠNG
LÊ HUY OANH viết về SƠN NAM
BÌNH NGUYÊN LỘC viết về THANH NAM
LÝ HOÀNG PHONG viết về KIÊM MINH
PHAN LẠC PHÚC viết về MẶC ĐỖ
TÔ THUỲ YÊN viết về DƯƠNG NGHIỄM MẬU
SƠ DẠ HƯƠNG viết về NGUYỄN ĐÌNH TOÀN  )

Đăng nhận xét