Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

KHÁC BIỆT ĐÔNG TÂY

1. Quan điểm (Phương Tây - phương Đông)

2. Cách sống.3. Tính đúng giờ.4. Giao tiếp5. Giận6. Xếp hàng7. TÔI8. Phố ngày chủ nhật9. Party10. Trong nhà hàng11. Stomach Ache12. Du lịch13. Cách trình bày vấn đề14. Ba bữa ăn một ngày15. Phương tiện đi lại16. Cuộc sống người già17. Giờ tắm18. Tính khí và thời tiết19. Sếp20. Mốt21. Trẻ em22. Khi có đồ mới23. Cuối cùng là cách hiểu về nhau giữa người phương Tây - phương Đông

FROM TINH TANG BLOG

Đăng nhận xét