Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Để lại cho em...những gì? (part 2)

Từ những ngày đầu đến với blog, tôi đã viết 1 bài cảm nhận về 10 BÀI TÂM CA của PHẠM DUY<---------, và quả là không ngoa ngôn khi nói rằng"Không thể tưởng tượng 1 VN không có Phạm Duy-và 1 Phạm Duy không có Việt Nam"....
Hôm nay, tình cờ tìm thấy những tư liệu thật quý giá từ những trang báo trước 75 viết về 10 bài TÂM CA này...
TẠP CHÍ BÁCH KHOA 1964


http://i218.photobucket.com/albums/cc188/thao123mi/Francis/KhanhLyDeLaiChoEmFront.jpg
http://i218.photobucket.com/albums/cc188/thao123mi/Francis/KhanhLyDeLaiChoEmBack.jpg


Đăng nhận xét