Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Đêm, nhớ trăng Saigon!

....Và nhớ...nhiều thứ khác, nhớ cafe HÀN THUYÊN, nhớ canh bún, nhớ bún mắm, nhớ chả giò, nhớ phở có rau và tương, nhớ nắng Nguyễn Huệ, nhớ nhà sách Hanoi (mặc dù đang ở Hanoi), nhớ hẻm nhỏ, nhớ cải lương, nhớ đèn màu Lê Lợi, nhớ phòng trà, nhớ nhạc Phạm Duy, Lam Phương..miên man trong những quán nhỏ, cũng như là nhớ(hầu hết) nhạc "vàng"(sic); nhớ kịch IDECAF,  nhớ "chết cha; mồ tổ"....Đêm về trên bánh xe lăn
Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây
Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa

Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào

Đêm về trên chiếc xe qua
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hành Xanh
Nhớ em, kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa !

Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do

Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường


ImageImage

DOWNLOAD
Đăng nhận xét