Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007

{WELCOME} 2 MY /LIFE/

Do you ever feel like breaking down?
Do you ever feel out of place?
Like somehow you just don't belong
And no one understands you
Do you ever wanna runaway?
Do you lock yourself in your room?
With the radio on turned up so loud
That no one hears you screaming

No you don't know what it's like
When nothing feels all right
You don't know what it's like
To be like me

To be hurt
To feel lost
To be left out in the dark
To be kicked when you're down
To feel like you've been pushed around
To be on the edge of breaking down
And no one's there to save you
No you don't know what it's like
Welcome to my life

Do you wanna be somebody else?
Are you sick of feeling so left out?
Are you desperate to find something more?
Before your life is over
Are you stuck inside a world you hate?
Are you sick of everyone around?
With their big fake smiles and stupid lies
While deep inside you're bleeding

No you don't know what it's like
When nothing feels all right
You don't know what it's like
To be like me


No one ever lied straight to your face
No one ever stabbed you in the back
You might think I'm happy but I'm not gonna be okay
Everybody always gave you what you wanted
Never had to work it was always there
You don't know what it's like, what it's like
Nhưng đột nhiên tôi không muốn có mặt nơi đây.Tôi tha thiết mong được trốn đâu đó.Tôi thấy như quanh tôi đang nở ra 1 lỗ đen sâu hoắm và gớm guốc.Tôi muốn phát bệnh...phát bệnh vì cảm giác mắc bẫy vĩnh viễn...bạn biết đó...trong lốt 1 con chim
Tôi nhìn những chiếc vuốt của tôi;chúng sẽ không bao giờ trở thành đôi chân được nữa...
Tôi nhìn sang đôi cánh;chúng cũng không bao giờ là 2 bàn tay của tôi nữa...Tôi sẽ không còn bao giờ có thể chạm;nhặt bất cứ cái gì...hay...bất cứ ai nữa...
Tôi nhảy khỏi cành cây và dang rộng đôi cánh...
Tôi vỗ cánh như điên dại,quên cả chuyện tôi đang rất mệt mỏi.Tôi phải bay đi;bay thật xa..
Tôi bắt được 1 làn gió nóng cứu tinh và vọt lên..cao nữa..xa nữa
Tôi chẳng có gì..còn bây giờ;tôi có cả bầu trời
Tiếng thét câm lặng vang dội ngay trong đấu tôi
Đập cánh điên cuồng...tôi bay
(based on my favorite book:ANIMORPHS)
How can you see into my eyes like open doors
Leading you down into my core where I've become so numb
Without a soul (without)
My spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back....home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become

Now that I know what I'm without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become
Bring me to life

(I've been living a lie,there's nothing inside)
Bring me to life

Frozen inside without your touch,
Without your love,darling
Only you are the life, among the dead

(All this time I can't believe I couldn't see)
(Kept in the dark but you were there in front of me)
I've been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
(Without a thought, without a voice, without a soul)
Don't let me die here
(There must be something more!)
Bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I Can't Wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can't wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I've become
Bring me to life

(I've been living a lie, there's nothing inside!)
Bring me to life.
Đăng nhận xét