Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

{CD}HÚ DÀI 1 TIẾNG-LẠNH VỀ HƯ KHÔNG...

Image
Image
Trở về cõi tâm để biết mình là sông, là biển, là giọt nước đang chuyển hóa về nguồn chân nguyên Bát Nhã vi diệu....Chuyển Hóa


Nước giữ hoa tươi,
Hoa nở cho người,
Hoa thở tôi thở,
Hoa cười tôi cười

Bên nắng Hoa tươi,
Hoa mời ong lại,
Hoa vờn bướm bay,
Tâm hoa kết nụ,
Dâng cho cuộc đời,
Trái ngọt ngon này,
Hoa làm thân tôi

Uống nước giếng trong,
Tôi ngậm trong lòng,
Tôi nghe biển mặn,
Sóng vỗ mênh mông,
Thân tôi sông rộng
Quê hương nghìn dòng
Chung một dòng chung

Nước sẽ nuôi tôi,
Thấm nhuận muôi loài,
Nước chảy, tôi chảy
Nước buồn, tôi thở dài

Nước ấy Hoa đây
Khác gì thân này,
Trăm năm hồ mộng,
Cát bụi lầm vương,
Vạn pháp nương chuyển,
Thường trong Vô thường


Đăng nhận xét