Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008

HÒ HẸN ĐI!ĐÃ LÂU RỒI...Số phận đã sắp đặt...


Câu chuyện còn tiếp diễn...

Fate luôn biết cách đùa cợt và chơi khăm..

Nụ cười vẫn tươi...

Thế nên...

Hò hẹn đi..đã lâu rồi......Và cũng mong "trẻ" lại...như ngày hôm qua...


Đăng nhận xét